• slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Adnabod eich Milltir Sgwár

Tirwedd, beirdd, artistiaid, mytholeg a hanes cyfoethog Sir Gaerfyrddin yw rhai o'r nodweddion niferus yn unig sy'n denu ymwelwyr i'r ardal hon o Orllewin Cymru.

Mae Cymdeithas Ymwelwyr Sir Gâr wedi datblygu cyfres o Becynnau Cymorth Nodweddion Unigryw gyda golwg ar wella gwybodaeth pobl leol a phobl sydd ynghlwm wrth dwristiaeth er mwyn rhannu atyniadau, blasau, treftadaeth a chymeriad unigryw y Sir ag ymwelwyr. Os yw pobl leol yn deall beth sy'n gwneud yr ardal mor arbennig, maent yn falch o gael rhannu'r ardal ac estyn croeso cynnes i ymwelwyr.

Mae'r dogfennau digidol hyn yn cynnwys stori sawl tref a phentref yn Sir Gaerfyrddin gan dynnu sylw at y digwyddiadau a'r cymeriadau unigryw sydd wedi llunio hanes y sir a'r llefydd hynny sydd yn rhaid ymweld â nhw gan gynnwys trysorau cudd ac atyniadau poblogaidd.

Mae'r pecynnau cymorth isod i gyd yn ddogfennau pdf rhyngweithiol. Maent yn adnoddau am ddim sy'n syml i'w lawrlwytho ac yn hawdd eu defnyddio. Yn syml, cliciwch ar y botymau isod i lawrlwytho pob dogfen. Cofiwch gadw'r dogfennau ar eich cyfrifiadur er mwyn i chi gael mynediad iddynt ar unrhyw adeg.

Cliciwch ar y rhanbarth yr hoffech ei archwilio, lawrlwythwch y ddogfen a'i chadw ar eich cyfrifiadur.

Lawrlwythwch Pecyn Adnabod eich Milltir Sgwâr De Sir Gâr
Nodwch Eich Enw Llawn


Nodwch Eich Cyfeiriad E-bost
Mewnbynnwch y rhifau is
Lawrlwythwch Pecyn Adnabod eich Milltir Sgwâr De-Ddwyrain Sir Gâr
Nodwch Eich Enw Llawn


Nodwch Eich Cyfeiriad E-bost
Mewnbynnwch y rhifau is
Lawrlwythwch Pecyn Adnabod eich Milltir Sgwâr Gorllewin Sir Gâr
Nodwch Eich Enw Llawn


Nodwch Eich Cyfeiriad E-bost
Mewnbynnwch y rhifau is
Lawrlwythwch Pecyn Adnabod eich Milltir Sgwâr Gogledd-Orllewin Sir Gâr
Nodwch Eich Enw Llawn


Nodwch Eich Cyfeiriad E-bost
Mewnbynnwch y rhifau is
Lawrlwythwch Pecyn Adnabod eich Milltir Sgwâr Gogledd Sir Gâr
Nodwch Eich Enw Llawn


Nodwch Eich Cyfeiriad E-bost
Mewnbynnwch y rhifau is
Lawrlwythwch Pecyn Adnabod eich Milltir Sgwâr Dwyrain Sir Gâr
Nodwch Eich Enw Llawn


Nodwch Eich Cyfeiriad E-bost
Mewnbynnwch y rhifau is
Lawrlwythwch Pecyn Adnabod eich Milltir Sgwâr Canolbarth Sir Gâr
Nodwch Eich Enw Llawn


Nodwch Eich Cyfeiriad E-bost
Mewnbynnwch y rhifau is
Mae'r pecynnau cymorth hyn wedi'u llunio i'w defnyddio ar-lein ac maent yn cynnwys hypergysylltiadau sy'n caniatáu i'r darllenydd gael mynediad i wybodaeth ychwanegol ar-lein. Yn ogystal, gellir eu hargraffu a'u cadw ar ffurf llyfryn fel adnodd cyfeirio hwylus. Mae pob un yn cynnwys 20 tudalen ynghylch yr ardal leol a 4 tudalen ychwanegol sy'n gallu cael eu hargraffu ar ffurf 'taflenni' er mwyn eu dosbarthu i ymwelwyr.

Ein gobaith yw y bydd y Pecynnau Cymorth yn rhoi'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen ar ddarllenwyr i rannu eu straeon yn frwdfrydig ag ymwelwyr ac yn ysbrydoli busnesau lleol i ddathlu nodweddion yr ardal leol.

Rydym yn eich gwahodd i gael cipolwg ar nodweddion unigryw lleol Sir Gaerfyrddin - mwynhewch eich siwrnai...

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch llefydd i aros a phethau i'w gweld a'u gwneud yn Sir Gaerfyrddin, ewch i www.visitcarmarthenshire.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y Pecynnau Cymorth Nodweddion Unigryw Lleol hyn, ewch i www.carmarthenshiretourism.co.uk neu cysylltwch â ni drwy e-bostio info@visitcarmarthenshire.co.uk

Copyright Carmarthenshire Distinctiveness Toolkits. All Rights Reserved.

Designed By Gigall Web Designs.